Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w całości lub części albo dokonać jego modyfikacji nie później niż do godziny 15 czwartego dnia przed dniem odbioru towaru wskazanym w zamówieniu lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie na adres: sklep@asprod.com.pl oświadczenia wskazującego numer i datę zamówienia oraz wolę odstąpienia od tego zamówienia w całości lub części bądź jego modyfikacji. Modyfikacja zamówienia staje się skuteczna po jej potwierdzeniu przez ASPROD poprzez przesłanie do klienta e-maila zawierającego takie potwierdzenie.
2. Klient odbierając zamówiony towar na wskazanym przez siebie stoisku handlowym ASPROD jest zobowiązany dokonać sprawdzenia zgodności towaru ze złożonym zamówieniem, sprawdzić czy towar nie ma widocznych wad (uszkodzeń, deformacji itp.) oraz czy jest kompletny i, w wypadku akceptacji towaru, dokonać zapłaty ceny za towar, przy czym kwotę do zapłaty pomniejsza się o wpłacony zadatek.
3. Produkty oferowane przez Sklep są wyrobami spożywczymi o krótkim okresie przydatności do spożycia, wynoszącym 48 godzin od chwili dostarczenia na stoisko handlowe, przy czym wymagane jest przechowywanie towaru przez cały ten czas w temperaturze ok. 4-10˚C.
4. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) klientowi nie przysługuje, określone w art. 27 tej ustawy, prawo do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ze względu na to, iż przedmiotem świadczenia (towar zakupiony w Sklepie) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta określonej w zamówieniu oraz mająca krótki termin przydatności do użycia.
Procedura reklamacyjna
5. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ASPROD oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru, wadliwego towaru oraz dowodu zakupu reklamowanego towaru (paragon, faktura VAT). Klient zobowiązany jest złożyć pisemną reklamację w stoisku handlowym ASPROD, w którym odebrał towar lub w siedzibie ASPROD w Szczecinie przy ul. Uranowej 2.
6. ASPROD rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich złożenia przez klienta.
7. ASPROD informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji o zasadach dostępu do tych procedur udzielają całkowicie nieodpłatnie powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów.