Koszty i sposoby dostawy

1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie „formularza zamówienia”, w którym:
– wybiera towar z katalogu dostępnych w Sklepie towarów,
– wybiera cechy towaru, jeżeli opcja taka jest dla danego towaru dostępna,
– wskazuje ilość zamawianego towaru,
– orientacyjną wagę zamawianego towaru (w procesie produkcji zamawianego towaru nie jest możliwe uzyskanie dokładnej zaplanowanej wagi gotowego produktu i z tego względu waga towaru wyprodukowana na zamówienie klienta może się różnić +/- 10% w stosunku do orientacyjnej wagi wskazanej przez klienta w zamówieniu; jeżeli waga gotowego produktu będzie wyższa od wskazanej w zamówieniu wagi orientacyjnej o więcej niż 10% klient nie będzie zobowiązany do zapłaty za tę nadwyżkę przekraczającą przewidzianą tolerancję w stosunku do wagi orientacyjnej).
– wskazuje stoisko handlowe ASPROD, w którym odbierze zamówiony towar,
– wskazuje datę odbioru towaru, przy czym nie może ona przypadać wcześniej niż czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
2. Aby zamówienie mogło zostać skutecznie złożone koniecznym jest:
– zaakceptowanie ceny towaru wskazanej w zamówieniu,
– zarejestrowanie się klienta w Sklepie, polegające na przekazaniu danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz wyborze loginu i hasła do konta w Sklepie, umożliwiającego w przyszłości składanie zamówień w Sklepie oraz zmianę i usuwanie danych osobowych,
– zalogowanie się klienta do konta w Sklepie przy użyciu loginu i hasła,
– wpłacenie zadatku w kwocie 50 zł za każdą zamawianą sztukę towaru, przy czym w wypadku nieodebrania przez klienta zamówionego w Sklepie towaru w umówionym dniu odbioru zadatek ten przepada na rzecz ASPROD.
3. Po złożeniu przez klienta zamówienia i wpłacie zadatku ASPROD wysyła, w ciągu 48 godzin, na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku podania przez klienta błędnego adresu e-mail lub nieprawdziwych danych osobowych ASPROD zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia złożonego w Sklepie zamówienia do realizacji.
4. Realizacja zamówienia następuje w dniu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez dostarczenie przez ASPROD zamówionego towaru do wskazanego przez klienta stoiska handlowego i umożliwienie jego odbioru przez klienta.