Sposoby płatności

1. Zawarcie umowy sprzedaży zamówionego przez klienta w Sklepie towaru następuje w stoisku handlowym ASPROD, po zbadaniu przez klienta i akceptacji przedmiotu zakupu. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wydany klientowi paragon fiskalny bądź wystawiona faktura VAT. Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność zamówionego towaru ze złożonym przez klienta zamówieniem.

2. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie „formularza zamówienia”, w którym:

– wybiera towar z katalogu dostępnych w Sklepie towarów,
– wybiera cechy towaru, jeżeli opcja taka jest dla danego towaru dostępna,
– wskazuje ilość zamawianego towaru,
– orientacyjną wagę zamawianego towaru. W przypadku tortów, w procesie produkcji zamawianego towaru nie jest możliwe uzyskanie dokładnej zaplanowanej wagi gotowego produktu i z tego względu waga towaru wyprodukowana na zamówienie klienta może się różnić +/- 10% w stosunku do orientacyjnej wagi wskazanej przez klienta w zamówieniu; jeżeli waga gotowego produktu będzie wyższa od wskazanej w zamówieniu wagi orientacyjnej o więcej niż 10% klient nie będzie zobowiązany do zapłaty za tę nadwyżkę przekraczającą przewidzianą tolerancję w stosunku do wagi orientacyjnej.
– wskazuje stoisko handlowe ASPROD, w którym odbierze zamówiony towar lub adres dostawy przy czym musi się on znajdować na terenie Szczecina w określonej strefie dostawy.
– wskazuje datę odbioru towaru lub dostawy, przy czym w przypadku tortów nie może ona przypadać wcześniej niż czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.

3. Aby zamówienie mogło zostać skutecznie złożone koniecznym jest:

– zaakceptowanie ceny towaru wskazanej w zamówieniu,
– zarejestrowanie się klienta w Sklepie, polegające na przekazaniu danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz wyborze loginu i hasła do konta w Sklepie, umożliwiającego w przyszłości składanie zamówień w Sklepie oraz zmianę i usuwanie danych osobowych,
– zalogowanie się klienta do konta w Sklepie przy użyciu loginu i hasła,
– opłacenie zamówienia a w przypadku tortów wpłacenie zadatku w kwocie 30 zł lub 50 zł (w zależności od wybranego wzoru tortu) za każdą zamawianą sztukę towaru, przy czym w wypadku nieodebrania przez klienta zamówionego w Sklepie towaru w umówionym dniu odbioru zadatek ten przepada na rzecz ASPROD.